Skip to main content

Het ene moment ben je als gezin in balans en is iedereen vrolijk, het andere moment is er veel gedoe en weet je niet waarom…

In een gezin is er continu spraken van actie-reactie. Alle gezinsleden reageren op elkaar. Bewust en onbewust. Dat is de dynamiek van een gezin. Het is iets dat altijd in beweging is.

Voordat je kinderen krijgt heb je samen met je partner een wisselwerking. Als je samen een kind krijgt verandert deze wisselwerking. De aandacht komt meer op het kind. En als je daarna nog meer kinderen krijgt, zal de verdeling van aandacht weer mee veranderen. Daarnaast verandert ook de band die de kinderen onderling met elkaar hebben continu.

Gezinsdynamiek wordt vaak pas zichtbaar op momenten waarop het niet zo lekker loopt. Hoe de sfeer in huis is en hoe het onderling gaat heeft o.a. te maken met:
– Je humeur
– Hoe de dag loopt
– Je karakter
– De ouder-kind relatie
– De partnerrelatie
– Patronen
– Overtuigingen
– Je eigen opvoeding

In mijn praktijk praat ik vaak met ouders over gedrag. Waarom doe je wat je doet en waarom reageer je zoals je reageert. We kijken dan terug op de eigen kindertijd, het gezin van herkomst en opvoeding. Want ook daar heeft de gezinsdynamiek mee te maken. Wat heb je bewust en onbewust van je ouders overgenomen?

Om vervolgens bewust te kiezen voor wat je wel én niet mee wilt nemen in je eigen gezin/opvoeding. We onderzoeken wat de gezinskernwaarden zijn en kijken hoe ouders van hun gezin een fijne en veilige plek kunnen maken. Met liefdevolle aandacht en grenzen.

Een thuis waar ruimte is voor ieders verhaal, emoties, behoeften, gesprek en verbinding.

Door bewust en zonder oordeel te kijken naar de gezinsdynamiek kan je veel leren.

Ik wil je uitnodigen om eens te kijken naar jullie gezinsdynamiek. Welke patronen van actie-reactie zijn er zichtbaar of komen vaker terug? Heeft dit te maken met je stemming, vermoeidheid, prikkels, opvoeding, overtuigingen enz.

Het is mooi om dit samen met je partner te doen. Om je nog wat meer op weg te helpen kan je gebruik maken van de volgende vragen:

  • Hoe vind jij dat het op dit moment gaat in/met ons gezin?
  • Ben je tevreden met hoe wij omgaan met (….) als gezin?
  • Wat vind jij fijn?
  • Wat vind jij minder fijn?
  • Wat zou je graag anders zien?
  • Waar heb jij behoefte aan?

Weet dat het oké is als het soms even niet lukt. Het is ook niet altijd makkelijk om van een afstandje en vanuit rust te kijken wat er eigenlijk precies aan de hand is. Dat komt omdat je zelf midden in de situatie zit. Hierdoor kan het zijn dat je vast komt te zitten in een bepaald patroon. Het kan dan helpend zijn om met iemand die buiten je gezin staat te kijken wat er bewust en onbewust gebeurt in je gezin.