Binnenpraatjes

Jonge kinderen praten hardop als ze aan het spelen zijn. Je krijgt dan als ouder een mooi beeld van wat er omgaat in hun binnenwereld én hoe het tegen zichzelf praat. Je hoort hoe je kind denkt, bijvoorbeeld over fouten maken of over welke gedachten je kind heeft als het iets moeilijks moet doen.

Als kinderen ouder worden lijken deze gesprekjes niet meer te bestaan. Je hoort ze niet meer maar van binnen, in het hoofd van je kind, gaan deze gesprekjes gewoon verder. Zie het als een ‘stemmetje’ of ‘stemmetjes’ die je van binnen hoort. Iedereen heeft ze.

De manier waarop je kind praat heeft effect op zijn gevoel én gedrag.

Mindset

Groeien en ontwikkelen begint bij de binnenpraatjes van je kind. Het begint bij denken én geloven dat je kán groeien en dat groei gaandeweg gebeurt door te proberen en te oefenen. Hiervoor is het belangrijk om in een ‘groeistand’ te komen. Als kinderen deze groeistand niet aanzetten raken ze eerder verstrikt in vastdenken. Ze geloven dan niet dat ze beter kunnen worden door te proberen en te oefenen. Vaak zie je dan dat hun ontwikkeling stil valt.

Carol Dweck heeft hier als eerste onderzoek naar gedaan, zij noemt het mindset.

Groei mindset

Kinderen hebben een groei mindset nodig om op zichzelf te leren vertrouwen.

95% van ons leven zijn wij bezig met het leer- of verbeteringsproces, slechts 5% met de ‘resultaten’.

Om van het leven te kunnen genieten is het daarom essentieel voor je kind om het leerproces te omarmen en een groei mindset te ontwikkelen.

Iedere ouder wil niets liever dan dat hun kind gezond en gelukkig is. Maar het leven bestaat niet alleen maar uit glitter en confetti. Daarom is een heel belangrijk onderdeel van gelukkig zijn om op zichzelf te vertrouwen en dat je kind op jonge leeftijd een groei mindset ontwikkelt. Je kind hierin bewust te steunen is één van de grootste cadeau’s die je aan je kind kan geven.

Kennis over mindset

Vaste mindset Groei mindset
Overtuiging dat intelligentie een vastliggende eigenschap is en ook dat talenten een ‘gegeven’ zijn.

 

Overtuiging dat intelligentie en talenten ontwikkeld kunnen worden door inzet, toewijding, leren en ‘mentoring’ door anderen.
Kinderen zien ouders en leraren meer als beoordeelaars en hebben goedkeuring van buitenaf nodig  om zich zelfverzekerd te voelen. Kinderen zien ouders en leerkrachten meer als ‘mentors’ die hen helpen om te leren; deze kinderen maken hun zelfbeeld niet afhankelijk van de beoordeling van anderen.
Kinderen vermijden uitdagingen en taken die op een ‘gebrek’ zouden kunnen wijzen omdat ze bang zijn om dom over te komen.

 

Uitdagingen en nieuwe taken worden omarmd omdat kinderen met een groeimindset graag leren en dit voor hen belangrijker is dan de mening van anderen.

 

Zij raken vrij snel ontmoedigd en gefrustreerd, geven snel op of worden defensief. Geven vaak anderen of omstandigheden de schuld waarom iets niet gelukt is.

 

Laten zich door tegenslagen niet ontmoedigen en omarmen constructief feedback omdat zij daardoor kunnen leren en groeien.
Kinderen met een vaste mindset proberen om hun ‘fouten’ te verbergen ‘dat wist ik wel’/ ‘jij hebt vals gespeeld’ of ervoor te vluchten en hun tekorten te verhullen ‘dit is saai’/’wat een stom spel’/ ‘ik speel niet meer mee.

 

Zien ‘fouten’ en terugslag als een natuurlijk onderdeel van leren. Dat is wat er soms gebeurt als je uitdagingen aangaat.
Succes van anderen wordt gezien als bedreigend omdat anderen wellicht als meer getalenteerd worden gezien. Succes van anderen wordt gezien als inspirerend omdat hier lessen uit kunnen worden getrokken voor het eigen leren.

Effecten op de ontwikkeling van het kind

Vaste mindset:

 • Potentieel van het kind wordt onderbenut,
 • Kind is continu (onzichtbaar) gespannen (omdat het geen ‘fouten’ wil maken).
 • Leert niet om (ook als volwassene) goed met tegenslagen om te gaan.
 • Leert daardoor ook niet goed om op zichzelf en zijn capaciteiten te vertrouwen.

Groei mindset:

 • Potentieel van het kind wordt benut en continu ontwikkeld.
 • Kind kan zich op een ontspannen manier ontwikkelen en ontplooien.
 • Leert hoe het (ook later als volwassene) goed met tegenslagen om kan gaan.
 • Kind is veerkrachtig en vertrouwt op zichzelf en zijn eigen capaciteiten.

 Bron: Mindset, Carol S. Dweck

Complimentjes

Kinderen hebben behoefte aan aanmoediging en bevestiging. Ze leren namelijk vooral van wat er goed gaat. En als we de dingen die goed gaan aandacht geven. Zullen ze vooral groeien.

Elke kind ziekt de bevestiging vooral bij zijn ouders. Kinderen willen voelen dat ze er mogen zijn en dat mama en papa erg blij zijn met hem of haar.

Bij het leren van nieuwe dingen heeft je kind extra behoefte aan complimenten. Iets nieuws leren gaat namelijk niet vanzelf. Het gaat met vallen en opstaan. Als ouder wil je niet dat je kind het na 1 keer proberen opgeeft. Jij wilt dat je kind het blijft proberen tot dat het lukt.

Het zijn deze momenten waarop zij jou aanmoediging kunnen gebruiken. Een aanmoediging voor de inspanning die je kind lever om toch wéér op de fiets te stappen en het nóg eens te proberen. Een compliment dat je kind zo goed volhoudt in het blijven oefenen om door het gat te gaan, terwijl de lol er natuurlijk al wel af is.

Complimentjes voor inspanning

Deze complimenten stimuleren het groeidenken want op deze manier maak je de stapjes in het groeiproces zichtbaar.

Je kunt een compliment geven over het resultaat dat bereikt is. Daar leren kinderen niet zoveel van. In plaats daarvan kun je beter een compliment geven om wat het kind gedaan heeft, welke inspanning het geleverd heeft, welke fout hersteld is, wat het geleerd heeft in deze ervaring. Beloon de inspanning van je kind. Daarvan groeit je kind!

De kracht van het woord ‘nog’

Er zijn een heleboel dingen die je kind niet kan. Maar door te zeggen dat je kind het nog niet kan, stimuleer je het groeidenken. ‘Het is nog niet gelukt’, werkt stimulerender dan ‘Het is niet gelukt.’

Aan de slag

 • Hoe praat jij over jezelf? Wees een voorbeeld. Laat aan je kind zien dat jij ook aan het leren bent, en dat is echt niet altijd maar gemakkelijk.
 • Geef oprechte complimenten.
 • Geef complimenten over de inspanning, over de moeite die je kind gedaan heeft.
 • Gebruik het woordje nog