Talenten

Met talenten worden we geboren. Talenten kun je zien als zaadjes die we bij onze geboorte al bij ons hebben. Net als zaadjes kunnen talenten groeien. Jij kunt je kind daarbij helpen.

Talent wordt vaak gezien als ‘iets waar je in uitblinkt’. Over kinderen die hoge cijfers halen voor rekenen zeggen we dat ze talentvol zijn. En over topsporters zeggen we dat ze een toptalent zijn. Natuurlijk hebben topsporters talent, maar het is niet het sprinten of voetballen wat hun echte talent is. Dat is ‘slechts’ de zichtbare buitenkant.  Denk maar aan de ijsberg.

Talent is niet wat je doet, het zijn niet de activiteiten waar je goed in bent of datgene waar je in uitblinkt.

Kinderen die hoge cijfers halen, worden op school gezien als de talentvolle leerlingen. Maar als hoge cijfers dan duiden op talent, hoe zit dat dan met alle andere die niet in zichtbaar gedrag uitblinken? Hebben die dan geen talent? Zeker wel! Iedereen heeft talent maar we zien op het eerste gezicht alleen de ijsbergen die boven water uitsteken.

Anders kijken naar talent

Talent is datgene wat je meebrengt door te zijn wie je bent. Talenten laten zien wie jouw kind is, hoe jouw kind dingen aanpakt, hoe het met anderen omgaat en hoe het leert.

Daarnaast is Talent ook iets waar je kind blij van wordt. Talent zit onder het wateroppervlak van de ijsberg.

Talent wordt vaak, niet altijd, zichtbaar boven het wateroppervlak. Daardoor kan het lijken dat een kind geen talenten heeft. Maar als we niks zien, wil dat niet zeggen dat er niets is! Je zult alleen moeten leren om anders naar talent te kijken zodat je het gaat herkennen.

Als je kind ergens goed in is en je vraagt je af of het echt een talent is, bedenk dan: Wordt mijn kind er blij van, gaan zijn ogen ervan stralen?

Je kunt denken dat een kind van 8 jaar talent heeft voor voetbal. Maar dat is zijn gedrag. Ontdekken van het echte talent vraagt om anders te kijken, onderzoek.

  • Wat maakt dat hij er goed in is?
  • Hoe komt het dat hij het zo leuk vindt?

Talenten zijn voor je kind de gewoonste zaak van de wereld. Je kind heeft iemand nodig die ze kan helpen ontdekken en zien. Daar kun jij als ouder een belangrijke rol in spelen.

Omdenken

Om talenten te ontdekken bij je kind, helpt het ook om je het omdenken eigen te maken. Talenten kunnen namelijk ook negatief uitgelegd worden en dat gebeurt jammer genoeg vaak. Kinderen horen dan negatieve reacties en gaan deze ook geloven. Zo heeft het meisje met het talent voor ‘mooimaker’ al vaak te horen gekregen dat zij een beetje moet doorwerken omdat ze veel te perfectionistisch is. Kinderen die dit soort opmerkingen regelmatig te horen hebben gekregen, zullen niet snel in de gaten hebben dat ze talent hebben voor bijvoorbeeld mooimaken. Ze hebben er ondertussen een negatief plaatje aan gekoppeld. Daarmee gaat hun eigenheid en kracht verloren. Ze hebben het dan nodig dat hun ouders op een positieve manier naar hun gedrag en talenten gaan kijken.

Als het je lukt om anders te kijken naar gedrag, het positief te bekijken en benoemen aan je kind, dan versterk je het zelfvertrouwen en het zelfbeeld van je kind.

Zo doe je dat!

Goed kijken

  • Je kind kijk ernaar uit
  • Je kind geniet intens als hij ermee bezig is
  • Je kind vindt het van zichzelf niet bijzonder dat hij/zij het kan.
  • Je kind vergeet de tijd
  • Je kind voelt geen vermoeidheid tijdens de activiteit. Je kind gaat maar door, zonder te stoppen
  • Je kind krijgt er energie van, de batterij laadt op, en ja, daarna moet je kind er ook van uitrusten, want het lichaam is wel moe geworden

Welke talenten zitten er onder

Ga op zoek naar de talenten die te vinden zijn in de activiteiten waar je kind naar uit kijkt, intens van geniet, de tijd vergeet.

Benoemen

Benoem dat je deze talenten bij je kind ziet.

Laten groeien

Spreek regelmatig uit dat je de mogelijkheden van je kind ziet en dat je gelooft dat je kind deze mogelijkheden in die situatie kan gebruiken. Zonder druk op de schouders van je kind te leggen. Creëer situaties waarbij jouw kind deze talenten vaker kan inzetten en dus verder ontwikkelen. Geeft talenten mest, water en een zonnetje, want van al die aandacht gaan ze groeien.

Inzetten van talenten als het wat moeilijker gaat

Talenten kunnen je kind helpen om activiteiten die je kind nog niet goed kan, of tegenop ziet, te vergemakkelijken. Kijk in zo’n situatie of je één van de talenten van je kind kunt toevoegen.

“You only see what you grow an eye for”